Đang tải

Bảo Hiểm UIC Gói Gia Đình

Gía sản phẩm: 9.450.000 VND |  Nội trú: 200.000.000 VND |  Ngoại trú:15.000.000 VND | Bảo hiểm sức khỏe UIC | Giảm phí 15% - 20%.

Bảo Hiểm Cho Bé Dưới 1 Tuổi

Gía sản phẩm: 4.426.000 VND | Nội trú: 1.050.000.000 VND | Ngoại trú: 31.500.000 VND | Bảo hiểm UIC - Ưu đãi 10% | Cấp đơn trong ngày.

Bảo Hiểm Trách Nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp - Bảo vệ thiệt hại ngoài mong muốn - Bảo hiểm liên hiệp đồng hành và chia sẻ rủi ro.

Bảo hiểm tai nạn 24/24

Bảo hiểm tai nạn 24/24 - Bảo hiểm cho cán bộ công nhân trên công trường - Bảo hiểm bắt buộc khi ra vào công trường.

Bảo Hiểm Cháy Nổ Bắt Buộc

Bảo hiểm liên hiệp - Bảo vệ các rủi ro thiên tai tác động bên ngoài - Bảo vệ các giá trị tài sản cho các doanh nghiệp.

Bảo Hiểm Xây Dựng Công Trình

Bảo hiểm liên hiệp - Bảo vệ an toàn khi sự cố rủi ro ngoài ý muốn - Bảo hiểm liên hiệp là đơn vị tín nhiệm các công trình.

Bảo Hiểm Căn Hộ Chung Cư

Bảo hiểm căn hộ chung cư - Bảo hiểm liên hiệp đồng hảnh cùng các rủi ro cháy nổ, thiệt hài tài sản - UIC của mọi gia đình

Bảo Hiểm Doanh Nghiệp M1

Giá sản phẩm: 2.127.000 VND |  Nội trú: 60.000.000 VND |  Ngoại trú: 6.000.000 VND | Bảo hiểm sức khỏe UIC | Ưu đãi 10% - 20%.

Bảo Hiểm Doanh Nghiệp M2

Giá sản phẩm: 2.127.000 VND | Nội trú: 60.000.000 VND | Ngoại trú: 6.000.000 VND | Được thăm khám trên toàn quốc

Bảo Hiểm Vật Chất Xe UIC

Bảo hiểm vật chất xe UIC - Bảo vệ toàn diện hành trình - Sự hiện diện đồng hành của UIC sẽ mang tới sự an tâm

Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự

Bảo hiểm TNDS bắt buộc | Mang tới sự an tâm khi tham gia giao thông | UIC mang tới sự hài lòng nhanh chóng

Bảo Hiểm Hàng Hóa Nội Địa

Bảo hiểm liên hiệp - Bảo vệ hàng hóa nội địa - Bảo hiểm UIC là chỗ tựa an tâm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước

Bảo Hiểm Hàng Hóa Xuất Khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập - Bảo hiểm liên hiệp cam kết bền vững - Gắn kết và bền vững cùng khách hàng toàn diện.

Bảo Hiểm Thân Vỏ Tàu Thủy

Bảo hiểm dầu khí - Đồng hành trên chặng đường thủy - UIC cam kết đồng hành gắn kết bền vững - Giảm bớt gánh nặng
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
 Tại TP.Hà Nội
bao-hiem-bao-viet Mr.Linh: 0979 902 638
bao-hiem-bao-viet Mr.Tiến: 0906 226 297
 Tại TP.Hồ Chí Minh
bao-hiem-bao-viet Mr.Phương: 0903 226 297
bao-hiem-bao-viet Mr.Tuấn: 0989 468 813
BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN