Đang tải
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ Ô TÔ

Bảo hiểm Ô tô & Xe máy bắt buộc theo quy định của Bộ tài chính cho các chủ xe thi lưu thông trên đường. Xe cơ giới là một nguồn nguy hiểm cao độ có thể gây ra tai nạn bất cứ lúc nào mà con người không thể lường trước được.

Bảo hiểm Ô tô bắt buộc giúp bạn an tâm trong qua trình tham gia giao thông chẳng may gây thiệt hại về người và tài sản đối với người cùng đường. Lúc này bạn hãy an tâm gọi về tổng đài để chúng tôi giải quyết bồi thường giúp bạn.

1. Đối tượng bảo hiểm bắt buộc ô tô:

  • Chủ xe ô tô đang tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm:

  • Những tổn thất về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba và hành khách do xe ô tô gây ra.

3. Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc ô tô & xe máy với quyền lợi bảo hiểm:

  • Bồi thường tối đa về người: 100.000.000 VNĐ/ người/ vụ tai nạn.
  • Bồi thường tối đa về tài sản: 100.000.000 VNĐ/ vụ tai nạn.

 4. Thời hạn bảo hiểm:

  • Thời hạn bắt đầu và thời gia kết thúc ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc ô tô.

 5. Phí bảo hiểm bắt buộc: ( theo biểu phí quy định của Bộ tài chính )

Bieu phi bao hiem

Đăng ký ngay

STT Loại Xe Phí Bảo Hiểm Thuần/Năm Phí Bảo Hiểm Bao Gồm VAT (10%)
I Xe ô tô không kinh doanh
1 Loại xe dưới 6 chỗ ngồi 437.000 480.700
2 Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi 794.000 873.400
3 Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi 1.270.000 1.397.000
4 Loại xe trên 24 chỗ ngồi 1.825.000 2.007.500
5 Xe vừa chở người & hàng 933.000 1.026.300
II Xe ô tô kinh doanh vân tải
1 Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký 756.000 831.600
2 6 chỗ ngồi theo đăng ký 929.000 1.021.900
3 7 chõ ngồi theo đăng ký 1.080.000 1.188.000
4 8 chỗ ngồi theo đăng ký 1.253.000 1.378.300
5 9 chỗ ngồi theo đăng ký 1.404.000 1.544.400
6 10 chỗ ngồi theo đăng ký 1.512.000 1.663.2000
7 11 chỗ ngồi theo đăng ký 1.656.000 1.821.600
8 12 chỗ ngồi theo đăng ký 1.822.000 2.004.200
9 13 chỗ ngồi theo đăng ký 2.049.000 2.253.9000
10 14 chỗ ngồi theo đăng ký 2.221.000 2.443.100
11 15 chỗ ngồi theo đăng ký 2.394.000 2.633.400
12 16 chỗ ngồi theo đăng ký 3.054.000 3.359.400
13 17 chỗ ngồi theo đăng ký 2.718.000 2.989.800
14 18 chỗ ngồi theo đăng ký 2.869.000 3.155.900
15 19 chỗ ngồi theo đăng ký 3.041.000 3.345.1000
16 20 chỗ ngồi theo đăng ký 3.191.000 3.510.100
17 21 chỗ ngồi theo đăng ký 3.364.000 3.700.400
18 22 chỗ ngồi theo đăng ký 3.515.000 3.866.500
19 23 chỗ ngồi theo đăng ký 3.688.000 4.056.800
20 24 chỗ ngồi theo đăng ký 4.632.000 5.095.200
21 25 chỗ ngồi theo đăng ký 4.813.000 5.294.300
22 Trên 25 chỗ ngồi 4.813.000 + 30.000*(SCN -25) 10% VAT

bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-o-to

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
Tại Hà Nội Tại TP.HCM Tại Đà Nẵng

YahooSkype Mr Linh 

Phone 0979 902 638

Yahoo Skype Mr Phương

Phone0903 226 297 

YahooSkype Mr Tuân

Phone 0989 468 813

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
 Tại TP.Hà Nội
bao-hiem-bao-viet Mr.Linh: 0979 902 638
bao-hiem-bao-viet Mr.Tiến: 0906 226 297
 Tại TP.Hồ Chí Minh
bao-hiem-bao-viet Mr.Phương: 0903 226 297
bao-hiem-bao-viet Mr.Tuấn: 0989 468 813
BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN
Bảo Hiểm UIC Gói Gia Đình
12, 285, 000 VND -10%