Đang tải

Điều khoản bảo hiểm

Nội dung chính trong điều khoản quy định áp dụng cho người tham gia bảo hiểm để tránh hiện tượng trục lợi bảo hiểm.  Mục đích Bảo hiểm sức khỏe ra đời mong muốn mang lại sự an tâm về mặt tài chính cho từng gia đình khi chẳng may phải đối mặt với những ốm đau bất ngờ ngoài mong muốn của con người.

Ngày: 16-04-2016 21:47:06
Xem: 1198
Ngày: 17-04-2016 09:22:39
Xem: 3055
Xem tất cả
Ngày: 17-04-2016 09:21:08
Xem: 6129
Xem tất cả
Ngày: 17-04-2016 09:22:03
Xem: 1950
Xem tất cả
Ngày: 23-05-2016 12:02:08
Xem: 1411
Xem tất cả
Ngày: 18-06-2016 13:40:01
Xem: 1502
Xem tất cả