Đang tải

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý do việc vi phạm nghề nghiệp của người được bảo hiểm gây ra.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cung cấp sự bảo đảm về mặt tài chính cho các cá nhân, tổ chức, công ty hành nghề chuyên môn đối với trách nhiệm dân sự phát sinh từ việc hành nghề chuyên môn.

Tùy theo đặc tính của các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khác nhau, các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp rất đa dạng như:

Chương trình dành cho khách hàng

Chương trình

a. Tùy theo đặc tính của các lĩnh vực hoạt động chuyên môn khác nhau, các sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp rất đa dạng như:

 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư, kỹ sư trong xây dựng.
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới bảo hiểm.
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới chứng khoán.
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiểm toán, tư vấn tài chính.
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư,…

b. Có rất nhiều khác biệt trong quy định cụ thể của các loại sản phẩm đó, tuy nhiên cũng có một vài điểm chung   rất cơ bản, đó là:

 • Phải là hành động bất cẩn, lỗi hay sai sót.
 • Phải xảy ra trong khi cung cấp dịch vụ chuyên môn. 
 • Phải hành động trong phạm vi ranh giới của nghề chuyên môn nêu trong giấy yêu cầu bảo hiểm.
 • Phải xuất phát từ một bên thứ ba không có liên quan .
 • Trên cơ sở khiếu nại phát sinh. 
 • Trong thời hạn hồi tố.

c. Những loại trừ điển hình .

 • Những trách nhiệm do chấp nhận thực hiện các công việc chuyên môn một cách không phù hợp với những tiêu chuẩn nghề nghiệp hợp lý được chấp thuận.
 • Các công việc thực hiện trong các lĩnh vực ngoài phạm vi lĩnh vực chuyên môn.
 • Các loại tiền phạt.

Bảo vệ

Bảo vệ

Bảo vệ

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
Tại Hà Nội Tại TP.Hồ Chí Minh Tại Đà Nẵng
YahooSkype Mr Linh Yahoo Skype Mr Phương YahooSkype Mr Tuấn
Phone0979 902 638 Phone0903 226 297 Phone 0989 468 813
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7
 Tại TP.Hà Nội
bao-hiem-bao-viet Mr.Linh: 0979 902 638
bao-hiem-bao-viet Mr.Tiến: 0906 226 297
 Tại TP.Hồ Chí Minh
bao-hiem-bao-viet Mr.Phương: 0903 226 297
bao-hiem-bao-viet Mr.Tuấn: 0989 468 813
BÁO GIÁ TRỰC TUYẾN